Reglement

1: Eleven/foresatte samtykker ved påmelding at Showakademiet/Showskolen står fritt til å bruke bilder/video av aktiviteter til markedsføring og eget bruk. Ønsker du/dere å reservere dere mot dette ber vi dere ta kontakt.


2: Jakker, sko og andre personlige eiendeler som henger i foajeen, henger der på eget ansvar. Ting dere er redd for å miste må tas med inn i Showakademiets lokaler


3: Showskolen har ikke forsikringsansvar for elevene under opphold på Showakademiet. Vi er heller ikke erstatningsansvarlige for tap av eiendeler.


4: Elever som gjentatte ganger oppfører seg ufint på akademiet vil bli utvist.


5: Vi henter/følger elever fra Hønefoss og Eikli skole. Elever fra andre skoler må komme seg til Showskolen på egenhånd. Vi kan evt hente på Sentrum Stopp.Showskolen skal tilby:


1: et gjennomført opplegg for elevene i henhold til beskrivelsen av Showakademiet. (leksehjelp, mat, aktivitet og fri lek)


2: rene lokaler som er tilpasset opplegget på Showakademiet.


3: dyktige instruktører innenfor sitt felt.Showakademiet forventer fra elevene:


1: at de gir beskjed hvis de ikke kan komme.


2: at mobiltelefoner er slått på lydløs mens det foregår kulturaktivitet.


Vi har 1 måneds oppsigelsestid.