Vi henter/følger barn fra Hønefoss og Eikli skole.

Aktivitet

Aktivitet kan være alt fra dans, sang, dramaleker, sangleker, ansiktsmaling, teatergrupper etc

Leksehjelp

Elevene har tilgang til et eget rom hvor det er avsatt tid til å gjøre lekser/lesing ++

Mat

Elevene får varmmat og vi spiser kl 14.00. Les mer om Showskolens ordinære kurs på Showskolens hjemmeside: www.showskolen.com

Showakademiet - Showskolen AS - Søndre Torv 1, 3510 Hønefoss - www.showakademiet.com - post@showskolen.com - tlf 99 77 82 33